เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการขนส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้ง หรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางบริษัทจะติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ
  • วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-เสาร์ ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00-17.00 น.
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าด่วน ทางบริษัทมีบริการขนส่งผ่านทางพนักงานส่งของ (ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น) โดยลูกค้าจะต้องเป็น ผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางบริษัทจะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง

ช่องทางการขนส่ง

  • ไปรษณีย์ไทย EMS เหมาะกับสินค้าชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่มาก
  • Local Logistic เหมาะกับสินค้าขนาดกลางถึงใหญ่ราคาไม่สูง
  • BMC Express จัดส่งด่วนในพื้นที่ (เฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมา)

อัตราค่าขนส่งและระยะเวลาขนส่ง

ช่องทางการขนส่ง

  • สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ คลิกที่นี่